เขาพาง” อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอท่าแซะ คาบเกี่ยวกับท้องถิ่นที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 อบต.คือ อบต.ท่าข้าม อบต.นากระตาม อ.ท่าแซะและ อบต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร โดย”เขาพาง” อยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปตามเส้นทางสายชุมพร-ท่าแซะ (ทางหลวงหมายเลข 4) บริเวณกิโลเมตรที่ 493 ภูมิทัศน์โดยรอบเขาพางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ด้านหน้ามีซุ้มประตูวนอุทยานฯ และพระตำหนักศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สร้างขึ้นอย่างสวยงาม บริเวณเชิงเขาพางซึ่งอยู่ด้านหลังจัดเป็นสวนพักผ่อน บนยอดเขามีลักษณะเป็นหน้าผาลาดชัน จนกลายเป็นสถานที่ ที่เหมาะกับกีฬาร่มร่อนที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย ในขณะเดียวกัน ก็เป็นจุดชมทิวทัศน์ตัวเมืองชุมพร แบบ 360 องศาที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้น ทั้งแสงแรกของพระอาทิตย์ยามเช้า ท่ามกลางเมฆ และทะเลหมอก จนกระทั่งแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ในแต่ละวันก็สามารถชมได้ในจุดเดียวกัน
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page