“ทุ่งนาโยม” ทุ่งนาที่สวยสุดในจังหวัดชุมพร ตอนนี้ทุ่งนา ต้นข้าวกำลังเขียวสวยเลย ออกรวงข้าวอ่อนๆ สวยมาก สถานที่ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
นาที่นี่ ทำได้ทั้งนาปรัง และนาปี น้ำดี เมล็ดข้าวสวย สมบูรณ์และเป็นนาผืนใหญ่ ในจังหวัดชุมพรด้วย ชาวนาที่นี้ นิยมปลูก ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวปทุม เนือที่ปลูกข้าวรวมเกิน 700 ไร่ เนื้อที่ติดต่อกัน 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,4,8 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page