ปลัด อบต.


นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

รองปลัด อบต.


นายสุคนธ์ นุ่ยพ่วง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

 

นายสิทธิพงษ์ บัววารี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอารีย์ สนสุวรรณ

นายช่างโยธา

นายกิติศักดิ์ อยู่สุข

ผู้ช่วยช่างโยธา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page