รับสมัครงาน

pdf

เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อบต.หาดพันไกร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
Size: 261.05 KB
Hits : 128
Date added: 2562-06-13
pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 1-15 พฤษภาคม 2562 สมัครด้วนตนเอง ณ สำนักปลัด อบต.หาดพันไกร ติดต่อสอบถาม 077659037 ในวัน และเวลาราชการ
Size: 4.08 MB
Hits : 142
Date added: 2562-05-13

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
Size: 1.37 MB
Hits : 158
Date added: 2562-05-13

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

pdf

แบบฟอร์ม ดร.01

Size: 432.28 KB
Hits : 83
Date added: 2562-06-01
pdf

แบบฟอร์ม ดร.02

Size: 316.78 KB
Hits : 99
Date added: 2562-06-01

งานควบคุมภายใน

pdf

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามหลักเกรฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมารตฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภานในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
Size: 11.51 MB
Hits : 45
Date added: 2563-06-02
pdf

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 62

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 62
Size: 5.41 MB
Hits : 38
Date added: 2563-06-02

คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.

pdf

คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.

คู่มื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Size: 16.15 MB
Hits : 96
Date added: 2562-06-26

กิจกรรมรับพระราชทานระบรมฉายาลักษณ์ฯ