• นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

  นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

  ปลัด อบต.หาดพันไกร 0899083598
  • นายสุคนธ์ นุ้ยพ่วง

   นายสุคนธ์ นุ้ยพ่วง

   รองปลัด อบต.หาดพันไกร รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง โทรศัพท์. 0898919386
   • นางจุภรรัตน์ จิตยาภาตุ

    นางจุภรรัตน์ จิตยาภาตุ

    ผู้อำนวยการกองคลัง
    • นางกิตติมา เพชรสังข์

     นางกิตติมา เพชรสังข์

     นักวิชาการพัสดุ
    • น.ส.สุรัชวดี ศรีนุ่นอินทร์

     น.ส.สุรัชวดี ศรีนุ่นอินทร์

     นักวิชาการเงินฯ
     • นางอาพร สินวิสัย

      นางอาพร สินวิสัย

      นักวิชาการคลัง
      • น.ส.สิริกานดา ชะนะ

       น.ส.สิริกานดา ชะนะ

       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
    • น.ส.นุชนาถ นวลศรี

     น.ส.นุชนาถ นวลศรี

     นักวิชาการจัดเก็บฯ
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page