• นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

  นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

  ปลัด อบต.หาดพันไกร 0899083598
  • นายสุคนธ์ นุ้ยพ่วง

   นายสุคนธ์ นุ้ยพ่วง

   รองปลัด อบต.หาดพันไกร รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง โทรศัพท์. 0898919386
   • นางสาวชญานิษญ์ หมอยา

    นางสาวชญานิษญ์ หมอยา

    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    • นายสิทธิชาติ อุ่นใจ

     นายสิทธิชาติ อุ่นใจ

     ผู้ช่วยนายช่างโยธา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page