ปลัด อบต.


นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

0899083598

รองปลัด อบต.


นายสุคนธ์ นุ่ยพ่วง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

0898919386

 

นายอมรเทพ  พราหมณ์น้อย

ผู้อำนวยการกองช่าง

0898735436


น.ส.ชญานิษฐ์  หมอยา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสิทธิชาติ  อุ่นใจ

ผู้ช่วยช่างโยธา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page