• นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

  นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

  ปลัด อบต.หาดพันไกร 0899083598
  • นายสุคนธ์ นุ้ยพ่วง

   นายสุคนธ์ นุ้ยพ่วง

   รองปลัด อบต.หาดพันไกร โทรศัพท์. 0898919386
   • นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย

    นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย

    ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0898735436
    • น.ส.ชญานิษฐ์ หมอยา

     น.ส.ชญานิษฐ์ หมอยา

     เจ้าพนักงานธุรการ โทร.0848528425
     • นายสิทธิชาติ อุ่นใจ

      นายสิทธิชาติ อุ่นใจ

      ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร.0612249712

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page