วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มอบหมาย นายสันต์ แซ่ตั้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายประพันธ์ ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายบุญนำ จันทร์ประนต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร ผู้อำนวยการ รพ.สต.หาดพันไกร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ชุมพร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลหาดพันไกร ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง) ณ เขตพื้นที่ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดโครงการ “มอบเงินเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางประเภท (ผู้ป่วยติดเตียง) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ” สืบเนื่องจากผลกระทบจากความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางประเภท(ผู้ป่วยติดเตียง) ทั้งหมด 18 ราย ในพื้นที่ตำบลหาดพันไกร การเยียวยาในครั้งนี้ ทาง อบจ.ชุมพร มอบเป็นเงินสดเพื่อประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย
ได้อนุมัติทั้งหมดจำนวน 291 ราย รายละ 1,000 บาท
 
246725
pao7
pao6
pao5
pao4
pao3
pao2
pao1
pao
IMG20220719104350
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page