องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนตระหนัก และรักษาวัฒนธรรมภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและการรำมโนราห์

ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

S7503952
S7503953
S7503973
S7503972
S7503970
S7503969
S7503968
S7503967
2872656756430144404667927948498647769291379n
S7503966

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page