องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำยาหม่องเจลและถุงหอม
เพื่อการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการหาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

1659950437068
650172
650171
650170
650169
650168
650167
650166
650165
650164

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page