วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายทวีศักดิ์  สุทธานินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เขต 7 ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญนำ  จันทร์ประนต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดพันไกร "พันไกรเกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร 

                       การแข่งขันกีฬาสี ในครั้งนี้มีจำนวนเด็กทั้งหมด 40 คน แบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 20 คน  แบ่งเป็นทีมสีเขียว และทีมสีแดง โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ดังนี้ แตะฟุตบอล วิ่งชักเย่อ ลากกาบหมาก วิ่งพลัดอุ้มลูก ลอดสิ่งกีดขวาง ตามนโยบายของท่านนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีใจรักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย มีความมั่นใจในตนเองในการแสดงออกทางด้านกีฬาได้อย่างเหมาะสม สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมภายใต้มาตราการควบคุมป้องกันโรคโควิด - 19 #สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล เว้นระยะห่าง ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน 

672181
3071830738049011473637496998334993502941236n
3079412368779418498366043930900455143930664n
3076317496157360166669916092298365841969855n
3072125008279197150424387039048605319790312n
30622702413966902075252596056178893416335398n
672184
60750
60748
60687---Copy
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page