วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

นายบุญนำ จันทร์ประนต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร และ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมกลุ่มพลังสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พื้นที่ตำบลหาดพันไกร

โดยมี จิราพร ณ นคร ประธานพลังสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พื้นที่ตำบลหาดพันไกร กล่าวรายงาน ณ วัดช่องลม หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ในกิจกรรมมีการมอบผลไม้พื้นบ้าน มอบของที่ระลึกที่ชาวบ้านรวมกลุ่มเพื่อผลักดันเข้าสินค้าโอท็อปจังหวัดชุมพร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page