ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง

ความจุ 20 ลบ.ม. ที่ตั้งซอยร่วมฤดี หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร