คำสั่ง-ประกาศ ของ อบต.หาดพันไกร

pdf

คำสั่งการรับเรื่องร้องเรียน

คำสั่งการรับเรื่องร้องเรียน
Size: 178.74 KB
Hits : 171
Date added: 2019-06-24
pdf

คำสั่งตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Size: 678.58 KB
Hits : 50
Date added: 2021-01-17
pdf

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Size: 1.99 MB
Hits : 45
Date added: 2021-01-17
pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Size: 760.07 KB
Hits : 55
Date added: 2021-01-17
pdf

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Size: 1.58 MB
Hits : 46
Date added: 2021-01-17
pdf

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Size: 556.53 KB
Hits : 47
Date added: 2021-01-17
pdf

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Size: 675.38 KB
Hits : 45
Date added: 2021-01-17