ประกาศต่างๆ

pdf

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด พ.ศ. 2563

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด พ.ศ. 2563
Size: 461.22 KB
Hits : 60
Date added: 2021-01-18
pdf

คำสั่ง อบต.หาดพันไกร

คำสั่ง อบต.หาดพันไกร เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.หาดพันไกร ให้ปฎิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Size: 86.44 KB
Hits : 36
Date added: 2021-06-02