ประกาศต่างๆ

pdf

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 10

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 10
Size: 367.93 KB
Hits : 74
Date added: 2021-11-10
pdf

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด พ.ศ. 2563

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด พ.ศ. 2563
Size: 461.22 KB
Hits : 117
Date added: 2021-01-18
pdf

คำสั่ง อบต.หาดพันไกร

คำสั่ง อบต.หาดพันไกร เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.หาดพันไกร ให้ปฎิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Size: 86.44 KB
Hits : 104
Date added: 2021-06-02