ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

                หมู่ที่ 2 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง                        จังหวัดชุมพร 86000

โทรศัพท์  : 0 7765 9036 , 0 7765 9037
โทรสาร    : 0 7765 9037 

E-mail          : [email protected]

Website       : www.hadpunkrai.go.th

fecebook     : www.facebook.com/hadpunkrai